time

Tiden er relativ - sagde Albert Einstein

Artikel af Civilingeniør John Genart

Har Du styr på tiden ?

Vi har alle problemer med omskiftningen fra sommertid til vintertid - og visa versa. Det gælder både os mennesker og dyrene. Det kender vi alle. Men, endnu værre er det med forskellen på et århundrede og århundrede-tallet.

Ved det famøse århundredeskifte i vinteren fra år 1999 til år 2000, hvor vi alle frygtede, at computerne ville gå i sort, og hvor mange flyselskaber lod flyene stå på jorden i frygt for, at de ville falde ned, så afholdt vores dronning sin traditionelle nytårstale.

Problemet var, at computerne kun havde to ciffre til at repræsentere årstallet. Alle computere var dengang amerikanske med et BIOS-ur defineret på bedste amerikanske vis - altså helt ulogiskt måned-dag-år således: 12/31/99. Altså, år 1999 er lig med 99, og det er ok, men ved årsskiftet ville datoen i computerne vise 01/01/00. År 2000 lig med 00 er ikke ok. Det sidste kunne jo tolkes som år 1900, og det blev det også. Der var dog ingen fly, som faldt ned, og der var ingen digitale kaffemaskiner, som nægtede at brygge kaffe, men de pensionister, som var over 100 år gamle blev automatisk tilbudt en plads i børnehaven få år efter århundredeskiftet.

Det 20'ende århundrede består af årene fra og med 1901 til og med år 2000, hvilket ofte forveksles med 1900-tallet, som består af årene fra og med år 1900 til og med år 1999. Både århundredet og århundrede-tallet består af 100 år, men de er forskudt med eet år.

Generelt, så kan man sige, at ved valget af at bruge udtrykket århundrede, så vælger man at se tilbage i tiden. Man ser tilbage på de 100 historiske år, som der er forløbet. Det er specielt historikere, som benytter denne tilgang. Omvendt er det med anvendelsen af udtrykket århundrede-tallet. Her ser man fremad. Man tager nemlig udgangspunkt i det år, som indvarsler de næste 100 år. Derfor anbefaler jeg, at man altid ved indvarslingen til et nyt århundrede vælger at tage udgangspunkt i udtrykket århundrede-tallet.

Nu er det jo så ikke så tit, at man har behov for at indvarsle et nyt århundrede. Det sker jo kun een gang per 100 år. Men, alligevel er det vigtigt, for det sker som regel for os alle højest een gang i livet, hvis vi er heldige. Derfor er det desto mere vigtigt, at vi gør det korrekt.

Ved Dronningens nytårstale år 1999 indvarslede Dronningen, at vi nu om få timer går ind i det 21'ende århundrede. Det var en alvorlig fejl, for det 21'ende århundrede startede først fra og med år 2001 - altså et helt år senere. Det, som hun skulle have sagt er, at vi nu om få timer går ind i det første år af år 2000-tallet.

Ja, så er vi klar med det famøse spørgsmål (hjernevrideren): Hvilket årstal har vi i midten af det 21'ende århundrede?

A) 1000

B) 2049

C) 2050

D) 2051

E) 2500

Grunden til, at vi hyppist opdeler den historiske tid i århundrede og ikke i årtier eller årtusinder er det faktum, at netop et århundrede rummer tre generationer - nemlig vores forældre, os selv, og vores børn - altså nær fortid, nutid og nær fremtid. Det er det, som rører os mest. Desuden er de hændelser, som kan beskrives inden for et århundrede nært beslægtede og nogenlunde inden for den samme teknologiske tidsramme. Et eksempel herpå er det 20'ende århundrede (1901 - 2000). Her har "vi" bl.a. oplevet Den Russiske Revolution, Den Første Verdenskrig, Den Anden Verdenskrig, Den Kolde Krig, Atom-alderen, Korea-krigen, Vietnam-krigen, Rumkapløbet, Sovjetunionens sammenbrud, Iraq-krigen, og Den Digitale Revolution.

Politikere og økonomer har som regel en meget mere tidsbegrænset horisont, så her er man mere fokuseret på årtier - altså, den nutid, som samme generation lever i. Her er der tale om kampe og anskuelser, som primært kun vedrører egne interesser og egen nutid. Her er der ikke plads til at inddrage forældrenes historie og børnenes fremtid.

I modsætning til politikere og økonomer, så er der forskere og religiøse, som fokuserer på årtusinder. Specielt er Kristi Fødsel, som jo i vores Gregorianske kalender representerer år nul, der danner udgangspunktet for mange af disse forskere og religiøse, som anskuer udviklingen - både før Kristi Fødsel og efter - i tusindvis af år.

Her har vi igen et famøst spørgsmål: Hvilket årtusinde befinder vi os i?

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

Men, som nævnt, så er den mest populære opdeling af den historiske tid i århundrede. Det har der ikke været noget problem med efter Kristi Fødsel før nu. Enhver har intet problem med at sige, at det femte århundrede efter Kristi var fra og med år 401 til og med år 500. Det har heller ikke været noget problem at sige, at 19-hundrede-tallet var fra og med år 1900 til og med år 1999.

Men, hvad siger man ved år 2013? Ligger det inden for det 21'ende århundrede? Ja, det gør det, men inden for hvilket århundrede-tal er vi nu? Ja, det er jo selvfølgelig inden for 2000-tallet. Men gør det nu også det? Betegnelsen 2000-tallet kan jo udtales 2000-års-tallet, hvilket betyder perioden fra og med år 2000 til og med år 2999. Her skulle vi jo så egentlig have sagt 20-hundrede-og-nul-nul-tallet for at specificere, at år 2013 ligger inden for de første hundrede år af de tusinde år, som udgøres af det tredie årtusinde.

Måske kunne man med fordel specificere meningen ved hjælp af et markeringspunktum således:

2.000-års-tallet betyder perioden fra og med år 2000 til og med år 2999.

20.00-års-tallet betyder perioden fra og med år 2000 til og med år 2099.

200.0-års-tallet betyder perioden fra og med år 2000 til og med år 2009. (de såkaldte nullere)

Med kærlig hilsen,

John Genart